Návrat ke každodenní práci

Důsledky a příležitosti pandemické krize pro řešení pracovních míst a pracovní kulturu.

Možnost iniciovat změnu v české pracovní kultuře a ve světě práce

Pokud jde o pracovní kulturu, není co ztratit a získat lze mnoho. Koronavirus testuje společnosti i zdravotnické systémy - a zároveň ukazuje, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení je v mnoha případech možné pracovat z domova. Nyní máme příležitost zahájit změnu české pracovní kultury a pracovního světa. Zavedení flexibilní práce nezávislé na místě může zvýšit odolnost a nezávislost společností.

Virus představuje mimořádnou hrozbu, a to jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska zdraví. Předtím, než se lidé mohou vrátit do práce, je odpovědností společností, aby se ujistily, že se zaměstnanci cítí bezpečně, zdravě a váženě. Postupné opětovné nastartování ekonomiky bude proto po celé měsíce provázeno zvýšenými hygienickými požadavky a požadavky na povinné rozestupy a nošení roušek. 

Očekává se, že budou revidovány hygienické předpisy pro sdílené místnosti, což povede k přísnějším plánům čištění a dezinfekce. Zejména v kancelářích a továrnách s otevřeným plánem budou zavedeny nové směnné modely a pravidla vzdálenosti. Aby se snížil počet přenosových cest, snížily se intenzity kontaktu a digitalizovalo se mnoho procesů. Zdá se, že již není vyloučeno ani zjištění infekce a imunity ani testy na vstupní bráně.

Postupný návrat do normálu

Nejpravděpodobnějším scénářem pro nastartování ekonomiky je flexibilní postupný proces otevírání. V tomto procesu musí být sladěny hospodářské zájmy a ochrana zdraví. Pro společnosti bude rozhodující, zda mohou nebo nemohou splnit kritéria ochrany před infekcemi. Do hodnocení bude rovněž zahrnuta minimální vzdálenost mezi lidmi, jejich svoboda pohybu a maximální počet osob na metr čtvereční, dostupnost nezbytného ochranného oděvu a provádění hygienických předpisů. Pracoviště jako místa pro sociální výměnu budou prozatím pravděpodobně přístupná pouze v omezené míře.

Jako přípravné opatření je proto vhodné provést revizi stávajících struktur, analýzu požadovaných požadavků a přechod na novou obsazenost. Pochopitelná doprovodná komunikace nejen zvyšuje ochotu aktivně se podílet na plánovaných změnách, ale také zlepšuje zacházení s riziky. Specifikace jsou s největší pravděpodobností přijaty, pokud jsou jasné, jednoznačné a srozumitelné.


Jitka Machalkova

HR Manager +420702291058 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.