• Novinky
  • 13. srpna 2019
  • Jeneč, Česká Republika

BREEAM Outstanding pro ProLogis Park Prague Airport DC3

Jeneč, Česká Republika - Arcadis realizoval certifikační proces při výstavbě průmyslové haly ProLogis Park Prague Airport DC3 v Jenči u Prahy, která obdržela nejvyšší možné hodnocení certifikace BREEAM na úrovni Outstanding. U příležitosti úspěšného dokončení procesu certifikace byl přítomen samotný ředitel BRE, Dr. Shamir Ghumra, aby všem zúčastněným pogratuloval a předal investorovi plaketu.

Díky skóre 88,3 % dosáhl projekt nejen nejlepšího výsledku ze všech postavených budov pro společnost Prologis, ale dokonce se jedná o nejlépe hodnocenou průmyslovou budovu ve schématu BREEAM International 2013: Industrial na světě (mimo území UK).

„Společnost Arcadis je hrdá na dosažený výsledek tohoto projektu, který potvrdil naši dlouhodobou skvělou spolupráci s firmou Prologis a generálním dodavatelem Goldbeck, což umožnilo zisk certifikátu na nejvyšší úrovni.“ sdělila Lenka Matějíčková, Vedoucí oddělení udržitelného rozvoje ze společnosti Arcadis.

Mezinárodní certifikace BREEAM oceňuje stavby z hlediska udržitelného rozvoje a dopadu na životní prostředí. Hala DC3 s celkovou pronajímatelnou plochou přes 37 000 m2 využívá v rámci systémů TZB mimo jiné zpětné získávání tepla a osvětlení LED s napojením na čidla pohybu. Instalace úsporných zařizovacích předmětů a využití dešťové vody pro splachování záchodů přispívá k minimalizaci spotřeby vody v budově. Díky podružnému měření všech systémů lze optimalizovat provoz budovy a související spotřeby. K dobrým energetickým vlastnostem objektu přispívá také zvýšená izolace stěn a střechy a těsnost budovy. Z výstavby lze dále vyzdvihnout použití materiálů s omezením těkavých organických látek a výraznou recyklaci stavebního odpadu. Pro zlepšení mikroklimatických podmínek v okolí haly byly vysazeny stromy a široká škála místních rostlin. Zeleň doplňuje nově vybudovaný habitat pro obojživelníky.

S ohledem na dlouhodobý trend snižování uhlíkové stopy zavedla společnost Eye Level z pozice nájemce systém svozového autobusu ze stanic metra Opatov a Zličín. V průmyslovém parku se také nachází autobusová zastávka pro veřejnou dopravu. Pro zaměstnance, kteří nemohou využívat veřejné, nebo svozové autobusy byl zaveden systém spolujízdy, kde pro tyto účely bylo vyznačeno téměř 15 % parkovacích míst a dále byly instalovány čtyři dobíjecí stanice pro elektromobily. Pro cyklisty jsou k dispozici kryté stojany pro kola a celé zázemí s převlékárnou a sprchami.Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.