• Novinky
  • 31. května 2019
  • Česká Republika

Stárnoucí logistické parky a změna poptávky může v budoucnu vyústit ve vznik nových brownfieldů.

Česká Republika - Na základě zkušeností společnosti Arcadis Czech Republic, která poskytuje poradenství v oblasti stavebního trhu, se první logistické parky začaly stavět již před skoro dvěma dekádami let a vlastní technické řešení těchto budov nemá plánovanou životnost stejné délky jako konvenční nebo infrastrukturní budovy. Zároveň se neustále mění trendy v logistice vedoucí ke změnám poptávky za infrastrukturou skladovacích a distribučních prostor, nemluvě o přetrvávajícímu přesunu výroby směrem ze západu na východ. Tyto ale také další aspekty představují riziko v podobě možné další vlny vzniku brownfieldů v české krajině jako například z období poválečného nebo po revoluci.

Na druhou stranu jsou logistické parky cennými aktivy developerů, kteří se aktivně starají o návratnost jejich investice. Způsobů prodloužení živostnosti a využitelnosti jednotlivých parků je k dispozici hned několik od technických zlepšení prostor přes rozšiřování parků v industriální huby až po změnu využití jednotlivých prostor. Zároveň je pochopitelně čím dál více vývoj těchto parků blízce sledován a ovlivňován ze strany dotčených obcí. Dalším důležitým, ač pro státní správu nelichotivým aspektem je zdlouhavé a v jistých případech až nemožné povolování další výstavby.

Jako u jiné infrastruktury májí i logistické parky svou živostnost (technickou a morální). Arcadis při provádění auditů často identifikuje možná rizika zkrácení běžné živostnosti zanedbáním nebo doporučí optimalizující technická řešení vedoucí k prodloužení celkové živostnosti. Za účelem možného znovuvyužití je ale také důležité, aby plánované budovy a infrastruktura parků byly co možná nejvíce verzatilní. To následně umožní další znovuvyužití prostor při provedení omezené rekonstrukce, která může ze zkušenosti Arcadis být nákladově nižší a udržitelnější než nová výstavba.

I když jsou technická řešení v podstatě neomezená a stávající regulační omezení vytváří tlak na znovuvyužití dostupných prostor, jako při zmíněných předešlých vlnách vzniku brownfieldů bude síla případné další však stále nejvíce závislá na vývoji globální ekonomiky.Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Tomas Buchal

Project Manager, Client Development Manager Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.