• Novinky
  • 17. května 2017

WELL BUILDING STANDARD™

Zelenému týmu přibyla do portfolia služeb další certifikace - WELL certifikace™

WELL BUILDING STANDARD™

WELL certifikace pro nové i stávající budovy a interiéry je novým nástrojem, jak měřit a hodnotit parametry vnitřního prostředí ovlivňující zdraví a pohodu uživatelů.

Současný rostoucí zájem developerů o tzv. certifikace pro šetrné budovy (někdy se také hovoří o Zelených budovách s certifikátem LEED či BREEAM) s sebou přináší nové výzvy pro navrhování a provozování všech typů budov – administrativních, komerčních center, průmyslových závodů, nebo rezidenčních objektů. Aby mohla být budova označena jako šetrná, musí respektovat základní podstatu trvalé udržitelnosti; jinými slovy by taková budova měla být například umístěna na takovém místě, aby podpořila snadnou dostupnost jejím uživatelům jinak než pomocí osobních automobilů, musí ke svému provozu hospodárně používat vodu a energii. Velký důraz se klade na použití recyklovaných či místních materiálů nebo výrobků a v neposlední řadě musí budova svým uživatelům poskytovat také příjemné prostředí.

Hodnotící systém WELL je založen na implementaci několika základních faktorů s významným vlivem na životní pohodu samotného uživatele, které po dlouhou dobu zkoumali odborníci v USA pod záštitou International WELL Building Institute™ (IWBI™ ). WELL certifikace by měla garantovat příjemné pracovní prostředí mimo jiné i proto, že zisk tohoto certifikátu musí být podložen měřením klíčových parametrů prostředí nezávislou třetí stranou.

Více se dozvíte zde: https://www.arcadis.com/cs/czech/co-delame/sluzby/poradenstvi/zelene-sluzby/well-certifikace/

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.