Jackie Salingová je inženýrka a viceprezidentka naší společnosti ve Spojených státech. Prostřednictvím našeho projektu Quality of Life Pro Bono v Severní Americe pracovala na revitalizaci opuštěné školy v centru Detroitu. Společně s týmem společnosti Arcadis pomohla vytvořit sdružení, které nyní nese název Durfee Innovation Society.


Když se před 12 lety připojila ke společnosti Arcadis, měla již pracovní zkušenosti z několika menších firem, cítila však, že kolem sebe již nemá nikoho, od koho by se mohla učit. Jackie vedla pohovor se zaměstnancem společnosti Arcadis Fredem Paynem. Na konci prvního rozhovoru věnoval Fred Jackie výtisk své učebnice „Nápravná hydraulika“. To byl okamžik, kdy si uvědomila, že chce svou kariéru dále budovat právě ve společnosti Arcadis.


Jackie Saling


Když jsem z pohovoru odcházela, pomyslela jsem si: „Páni! Pro tuhle společnost přímo pracují lidí, kteří píší učebnice o tom, čím se ráda zabývám. Tady se mi nikdy nestane, že bych se už neměla od koho učit.“ A to platí po celou mou zdejší dosavadní kariéru. Ať jsem ve společnosti Arcadis dělala cokoliv, pořád jsem se toho od svých kolegů spoustu učila.


Opomíjené komunity


Jackie žije v michiganském Plymouthu se svým manželem Joshem a dvěma dcerami Sydney a AJ, kterým je 10 a 7 let. Jackie ale původně pochází z předměstí Detroitu v Michiganu a má k tomuto městu silný vztah. Druhá polovina 20. století byla pro Detroit náročná. V roce 1950 čítala populace města 1,8 milionu lidí a byl zde dostatek dostupných a dobře placených pracovních příležitostí ve výrobě. V roce 2017 činila populace Detroitu okolo 673 000 lidí. V průběhu času pracovní příležitosti ve výrobě vymizely a mnoho lidí se z Detroitu odstěhovalo. Zůstala zde převážně afroamerická populace. V 70. a 80. letech bylo město zamořeno drogami, jejichž prodej provázelo nekontrolovatelné násilí a zločin. Situace vrcholila na počátku 90. let 20. století, kdy byl Detroit známý jako americké hlavní město vražd a žhářství. Od té doby prochází Detroit obnovou a do města se pomalu opět stěhují firmy i lidé. Příliv ekonomické aktivity však nijak nezaručuje, že se na jeho prosperitě budou podílet i městské komunity, které se vyznačují malou dostupností služeb. E-mail, který v roce 2017 dostala od výkonného ředitele společnosti Arcadis pro Severní Ameriku, dnes již zesnulého Joachima Eberta, přiměl Jackie přemýšlet o tom, jak by mohla pomoci.


Hledala jsem nějakou novou výzvu a způsob, jak se spojit s potřebnými lidmi, když jsem dostala od Joachima e-mail o projektu Quality of Life Pro Bono. Všechny nás pořádal, abychom předložili nápady na projekty, kde by bylo možné využít zdroje a know-how společnosti Arcadis na pomoc komunitám. Jediným požadavkem bylo, že projekt musí vykazovat jasný potenciál zlepšení kvality života a bylo třeba, aby byla daná práce v souladu s možnostmi společnosti Arcadis. Rozhodně jsem chtěla udělat něco pro Detroit. Tak jsem se dozvěděla o organizaci „Life Remodeled“ (Nová podoba života) a projektu Durfee Pro Bono.


Regenerace centra města, škola ve městě Detroit

Arcadian Alex Kruger provádí hodnocení elektrické infrastruktury

Projekt Durfee Pro Bono


„Life Remodeled“ je nezisková organizace, která v Detroitu investuje za účelem udržitelné transformace tamních čtvrtí k lepšímu. Organizace převzala opuštěnou budovu bývalé základní školy a pracovala na tom, aby ji proměnila v komunitní inovační centrum: prostor, který by nabízel odpočinek, mimoškolní programy zaměřené na výuku praktických znalostí a dovedností a také kancelářské prostory pro malé firmy. Škola byla postavena v roce 1927 a byla v havarijním stavu. Jackie navrhla, aby společnost Arcadis projekt sponzorovala tím, že propůjčí čas a odborné zkušenosti svých zaměstnanců a pomůže tak stav budovy zlepšit, aby ji komunita mohla opět využívat. Součástí této práce bylo ohodnocení stavu nemovitosti (elektrická síť, občanská vybavenost a architektonická hodnota), hodnocení z hlediska zdraví a bezpečnosti, průzkum přítomnosti azbestu, odběr vzorků pitné vody a hodnocení izolace stropu.


Regenerace centra města, škola ve městě Detroit

Arcadian Donnie Richmond odebírá vzorky užitkové vody

Během šesti měsíců jsme pracovali na zlepšení stavu budovy, aby se prostor dal co nejdříve pronajímat. Naše hodnocení stavu nemovitosti pomohlo organizaci Life Remodeled při přímém financování projektů nejnutnějších oprav a obnovy. A naše práce přispívá k vylepšování stavu budovy ještě dnes.


Učí své dcery pokračovat v tomto přístupu


Práce na projektu Durfee Pro Bono byla pro zaměstnance společnosti Arcadis zapojené do této iniciativy zážitkem, který je velmi obohatil. Byla to pro ně příležitost pomoci svou prací přímo lidem, kteří to potřebovali. Pro Jackie to však bylo důležité zejména v tom, že mohla jít příkladem svým dvěma dcerám.


Jackie Saling

Rodina Salingových: Jackie, Josh, Sydney a AJ

Mám velkou motivaci jít svým děvčatům příkladem. Snažím se, aby viděly, že až vyrostou, mohou dělat úžasné věci. Ale také vím, že nevídají mnoho lidí, kteří vypadají jinak než ony nebo žijí v jiných ekonomických poměrech. Musí tedy pro mě být prioritou, abych je brala na různá místa a ony viděly, že ne každý má takové štěstí jako ony. A chci, aby na vlastní kůži zažily, jak je naplňující pomáhat druhým a pomoc vzájemně oplácet.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office