Naše dobrovolnická práce


Ve společnosti Arcadis je nadšení pro zlepšování kvality života hnacím motorem naší práce pro klienty. Je to způsob, kterým řídíme naši globální společnost, a stejně také navazujeme vztahy s lidmi v rámci komunit. K dnešnímu dni věnovaly dobrovolnické práci svůj čas, znalosti a dovednosti již tisíce našich zaměstnanců ve více než 200 veřejně prospěšných komunitních projektech, které přinesly pozitivní výsledky po celém světě. Od roku 2019 jsou tyto programy vzájemně propojeny prostřednictvím programu Arcadis Local Sparks.


Local Sparks: Hnutí společnosti Arcadis se společenským dopadem


Projekty v rámci programu Local Sparks zahrnují nejrůznější nabídky, od jednodenních praktických aktivit na pomoc potřebným lidem až po dlouhodobější úsilí v oblasti technických konzultací a mentorství. Například v Hongkongu sbíráme přebytečný chleba z pekáren a distribuujeme jej místním charitám. V Brazílii jsme pomohli lidem žijícím v jedné venkovské osadě zajistit přístup k čisté vodě. V New Yorku učíme studenty matematiku, přírodní vědy a technické předměty a inspirujeme je, aby měnili svět k lepšímu.


Hlavním cílem programu Local Sparks je motivovat všechny zaměstnance společnosti Arcadis, aby přispívali svým časem i odbornými znalostmi ke zlepšení kvality života v komunitách. Prostřednictvím programu Local Sparks podněcujeme vývoj nových dobrovolnických projektů a propagujeme dobrou práci, kterou již naši lidé v komunitách po celém světě odvedli.


Fungování programu Local Sparks je možné díky velkorysé podpoře nadace Lovinklaan a nadace KNHM (zakladatel společnosti Arcadis).

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy