300–400

potenciálně nainstalovaných turbín na základě prototypu

100 000

domácností, které budoucí turbíny budou moci každý rok zásobovat energií

Právě si prohlíží

Výzva

Využívání větrné energie je účinným nástrojem přispívajícím k dosažení cílů transformace energetiky, jež si naše společnost vytyčila. Jedna větrná turbína s kapacitou 1,67 megawattu (MW) při kapacitním faktoru 33 % může za 94 minut generovat takové množství energie, které by dokázalo jeden měsíc zásobovat jednu průměrnou americkou domácnost.

Než však budeme moci získávat energii z parku větrných turbín, bude nutné dovést prototyp k dokonalosti.

Společnost zabývající se větrnou energií byla připravena proměnit návrh větrné turbíny v realitu. Potřebovala ale zkušeného partnera z oboru strojírenství, který by navrhl a zbudoval infrastrukturu, jež je pro výstavbu prototypu zapotřebí. Tato společnost si pro účely projektování, zajišťování dodávek a výstavbu v rámci tohoto nejnovějšího projektu vybrala společnost Arcadis.

Řešení

Větrné turbíny jsou obrovské konstrukce, které mohou dosahovat výšky až 165 metrů a rozsah jejich lopatek může být delší než hřiště na americký fotbal. Příprava výstavby turbíny není nic snadného – je to výzva, která vyžaduje kreativitu, spolupráci a schopnost řešit problémy. Náš tým odborníků se ihned dal do práce a v roli hlavní firmy pro projektování, zajišťování dodávek a výstavbu naplánoval a zkoordinoval logistiku projektu prototypu větrné turbíny.

Zásadním dílem skládanky byly řádné základy. Bylo nezbytné navrhnout vhodné silnice, rampy pro turbínu i podpěry jeřábů, aby bylo vše připraveno pro těžké náklady vybavení a rozsáhlé operace jeřábů. Jeřáby musely zvedat vybavení, které vážilo až 100 tun, což vyžadovalo široké odborné znalosti geotechniky a návrhů stavebního inženýrství, aby bylo zajištěno, že součásti větrné turbíny budou přemístěny bezpečně a že jeřáby provádějící zdvihání budou mít stabilní provozní základy, vycházející z důkladného porozumění půdní mechanice.

Provádění prací během pandemie COVID-19 znamenalo pro již tak složitou stavbu prototypu několik dalších překážek. Jelikož se jednalo o prototyp turbíny, tým nedisponoval žádnými náhradními součástmi za rozbité nebo ztracené materiály. Pandemie navíc zhoršila nedostatek materiálu a pracovníků, všechny plány proto musely být v každé fázi podrobeny pečlivému přezkumu, aby se maximalizovaly dostupné zdroje.

Kromě poskytování odborných technických znalostí o udělování povolení, návrzích stavebního inženýrství, návrzích elektroinženýrství, výstavbě konstrukcí stavebního inženýrství a řízení staveb jsme museli prokázat flexibilitu, pohotové reakce a časovou důslednost, abychom dokázali projekt za mimořádně náročných podmínek realizovat.

Dopad

Prototyp větrné turbíny nyní projde dvouletým testovacím režimem, během kterého se budou sbírat data a analyzovat její návrh. Generovanou energii bude zatím dodávat místním komunitám. Jakmile bude studie dokončena, větrná turbína bude přidána do sítě špičkových větrných turbín dané organizace. Zdokonalování návrhu prostřednictvím prototypů, jako je tento, našemu klientovi pomůže plnit jeho misi napájet svět příštích generací cenově dostupnou, spolehlivou a udržitelnou energií. 


Použité možnosti

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy