1 800

pozemků ve vlastnictví organizace EPFIF, z nichž pouze polovina je využita

Právě si prohlíží

Výzva

Úkolem veřejné organizace Établissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) je řešit nevyhovující životní podmínky v oblasti Île-de-France a rozvíjet hospodářství regionu. Za tímto účelem staví na zakoupených pozemcích cenově dostupné bydlení pro místní komunity.

Když organizace EPFIF získá půdu, z důvodů provádění studií a zpracování stavebního projektu trvá v průměru pět let, než je možné zahájit práce. Během tohoto dlouhého období jsou pozemky, které se často nachází v srdci měst, ponechány nevyužité.

Organizace EPFIF to pokládala za příležitost přispět k transformaci energetiky tím, že na nevyužité pozemky instaluje dočasné fotovoltaické elektrárny. Plán výstavby těchto fotovoltaických elektráren se začal rozvíjet zejména díky veřejným dotacím.

Řešení

Pozemky organizace EPFIF jsou menší než pozemky, které se pro fotovoltaické elektrárny obvykle používají. V důsledku toho je možná pouze omezená výroba elektřiny. Plán navíc vyžaduje agilitu, protože fotovoltaické panely je třeba každých pět let přesouvat, aby mohly být zahájeny práce na budoucích staveništích. Organizace EPFIF proto vyhledala odborné znalosti společnosti Arcadis, aby provedla průzkumné studie o instalaci a provozu dočasných fotovoltaických elektráren.

Úkolem společnosti Arcadis bylo vypracovat technické studie, přičemž měla vzít v úvahu specifické vlastnosti každého pozemku a najít způsoby připojení fotovoltaických elektráren k rozvodné elektrické síti. Každá obec má vlastní pravidla plánování, která upravují instalaci solárních panelů, a proto společnost Arcadis provádí také právní a regulační studie. Arcadis má na starosti i ekonomické studie, jejichž cílem je určit, které pozemky budou schopny podpořit ziskovost projektu. Společnost Arcadis pomáhá organizaci EPFIF při zřizování elektráren, zejména pak při výběru pozemků a výběru dodavatelů pro instalaci a přepravu solárních panelů.

Takový projekt nebyl ve Francii nikdy předtím uskutečněn. Společnost Arcadis spolupracuje s organizací EPFIF na inovacích a zkoumání nových příležitostí k vybudování udržitelnějších měst.

Dopad

Dočasné fotovoltaické elektrárny zajistí, že francouzská elektrická síť bude zásobována zelenou energií, a tím uspokojí energetické potřeby obyvatel oblasti Île-de-France.

Místní politici navíc nebudou muset svým voličům vysvětlovat, proč se v jejich oblasti nachází nevyužívané pozemky. Místo prázdných pozemků místní obyvatelé uvidí nové projekty vyrábějící zelenou energii a vytvářející pracovní místa, které budou v provozu, dokud na pozemcích nezačne výstavba budoucích projektů.


Použité možnosti

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy