BREEAM Excellent

druhá nejvyšší úroveň

355

počet bytů

Currently Viewing

The challenge

Praha-Modřany, městská část na jižní hranici hlavního města České republiky, je po celá desetiletí vyhledávaným místem pro rezidenční bydlení. Působivý je zvláštní klid celého místa s množstvím parků a zelenými plochami i blízké okolí řeky Vltavy, které poskytuje zázemí pro vodní sporty, pěší stezky a cyklotrasy. Modřany jsou rozhodně místem pro rodiny, které vyhledávají bezpečné místo pro rezidenční bydlení na okraji Prahy.

  • READ MORE

    Rezidence Modřanka byla postavena v několika etapách. Společnost Arcadis se účastnila prvních dvou: 15tipodlažní budovy „Tower“ se 70 byty, na kterou krátce navázala 5tipodlažní „fáze A“ s 73 byty. Mezi nimi byl vybudován nový dvůr, který usedlíkům poskytuje odpočinkovou zónu.

The solution

Abychom pomohli Rezidenci Modřanka získat certifikaci BREEAM International for new construction (verze 2016), řídili jsme se nejen požadavky na procesní postup, ale také našimi osobními zkušenostmi a neustále jsme se ptali, co by zpříjemnilo život v Rezidenci Modřanka a současně jej vytvořilo udržitelnějším?

  • READ MORE

    Proto jsme doporučili realizovat komplexní program pro likvidaci odpadu umožňující efektivní recyklační a výsadbový plán s místními druhy stromů a květin a vytvoření mnoha napajedel pro ptáky a hmyz.

    Dalším udržitelným řešením je na příklad mechanický ventilační systém s rekuperací tepla. Na rozdíl od ventilace s otevíratelnými okny mohou jednotky s rekuperací tepla vyměňovat vzduch bez vnějšího hluku. Kromě toho systém šetří energii při kompenzaci tepelných ztrát během ventilace a cirkulaci ohřívaného (nebo chlazeného) vzduchu proudícího do místnosti. Jednotky jsou vybaveny filtry, které čistí od nečistot a prachu vzduch přiváděný do bytů, čímž je zajištěno zdravější vnitřní prostředí

The impact

Jaké to je být průkopníkem udržitelnosti v České republice? Jednoduše řečeno, žijeme podle svých hodnot a pomáháme ostatním, aby dělali totéž. Jsme rádi, že podporujeme udržitelný komerční rozvoj při implementaci rozsáhlých environmentálních řešení, jako je energetická efektivita, úspora vody, efektivní nakládání s odpady a konečně vytváření příjemného životního a / nebo pracovního prostředí. V případě Rezidence Modřanka má zhruba 300 lidí bydlících v prvních dvou budovách skvělý domov, který je prospěšný pro jejich zdraví i naši přírodu.


Used capabilities

Digitální prostředky péče o životního prostředí, bezpečnosti a udržitelnost

Přečíst více

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy