110 000 tun

roční snížení emisí CO2

30 ha

skladovacích a distribučních zařízení

150 milionů dolarů

v rámci financování společností Clean Energy Finance Corporation

Právě si prohlíží

Výzva

Infrastruktura představuje klíčový prvek moderní společnosti. Bez ní bychom si nemohli užívat výhod, které nám nabízí služby, jako je doprava, energie a komunikace. Problém je ale to, že budování a provoz jednotlivých prvků infrastruktury výrazně přispívá k produkci uhlíkových emisí.

 • Přečíst více

  Australská nákladní a logistická společnost Qube Holdings si uvědomila, že dekarbonizace infrastruktury je sice obtížná, ale ne nemožná. Při budování logistického parku Moorebank (MLP), prvku infrastruktury, který představuje revoluci v dopravě a manipulaci s nákladem, spolupracovala společnost Qube se společností Arcadis na rozvoji celostního přístupu ke snižování uhlíkové stopy projektu, a to od jeho výstavby až po samotný provoz.

Řešení

Projekt MLP, který se svou rozlohou rovná centrální obchodní čtvrti v Sydney, zahrnoval návrh a vývoj více než 30 ha skladovacích a distribučních zařízení a rozprostřel se na přibližně 1,5 km ulice Moorebank Avenue. Klient si přál lépe pochopit environmentální aspekty spojené s vývojem intermodálního terminálu, takže jsme provedli strategické environmentální hodnocení a plánování. Od našeho původního úkolu se rozsah naší práce rozšířil tak, že jsme se nakonec věnovali i širší udržitelnosti, vytvoření podrobného návrhu a modelování povodní a provozu, což vedlo k tomu, že jsme převzali roli inženýra vlastníka.

 • PŘEČÍST VÍCE

  Náš tým také pomohl klientovi najít způsoby, jak snížit skleníkové plyny při stavbě a provozu areálu MLP, a to tak, že nejprve vyčíslil emise skleníkových plynů ze spotřeby elektrické energie a pohonných hmot. Následně jsme navrhli řešení, jako je využívání elektrických vysokozdvižných vozíků místo dieselových a výstavba 60MW solární farmy umístěné na střeše, což umožnilo minimalizovat spotřebu pohonných hmot a elektrické energie.


  Při realizaci projektu představovala výzvu i komunikace týkající se složitých technických a stavebních požadavků. Pro tento účel náš tým vytvořil webový portál GIS, který slouží jako centralizované úložiště informací o projektu, a dále pomocí funkce virtuálního 3D časosběru ve stavebním programu usnadnil všem stranám důkladné přezkoumání klíčových fází vývoje. K tomu je třeba použít webový prohlížeč, náhlavní soupravu pro virtuální realitu nebo iPad.

Dopad

Díky komplexnímu plánu snižování uhlíkových emisí společnost Qube dokázala, že jednotlivé prvky infrastruktury mohou i nadále sloužit potřebám široké veřejnosti a zároveň lze minimalizovat jejich uhlíkovou stopu. Společnost byla také schopná získat finanční prostředky ve výši 150 milionů dolarů od společnosti Clean Energy Finance Corporation, které budou do roku 2030, kdy bude MLP na vrcholu kapacity, použity k zavedení hned několika opatření na podporu udržitelnosti.

 • Přečíst více

  Tento projekt je významným milníkem v historii snižování emisí v Austrálii. Kromě novinky v podobě prvků udržitelnosti ve skladu mění MLP i způsob přepravy nákladu. Nákladní vozidla s vysokou produkcí emisí jsou totiž v rámci tohoto projektu nahrazena využitím železniční sítě. Očekává se, že tato změna sníží dopravní emise oxidu uhličitého o 110 000 tun ročně a rovněž povede k plynulejšímu provozu na silnicích a vyšší bezpečnosti účastníků silničního provozu.


  Průkopnický přístup společnosti Arcadis v oblasti digitálního inženýrství a inovací kromě pozitivních výsledků v oblasti životního prostředí stanovil také nové průmyslové standardy a jeho vývoj bude i nadále cílit na to, aby se stal nejlepším plánovacím přístupem při navrhování projektů.


Použité možnosti

Digitální prostředky péče o životního prostředí, bezpečnosti a udržitelnost

Přečíst více

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy