Hodnoty, za kterými stojíme

S myšlenkami na udržitelnost, která je základem všeho, co děláme, se zaměřujeme na maximalizaci našeho dopadu na zlepšení kvality života. Řešení, která vyvíjíme, se zabývají důležitými společenskými výzvami týkajícími se odolnosti, míst a mobility. Díky využití dat a technologií máme potřebné možnosti a služby, abychom mohli naplnit požadavky klienta motivované globálními trendy, jako jsou urbanizace, klimatické změny, digitalizace, vývoj očekávání zúčastněných stran a možné nepředvídatelné události.

 • UDRŽITELNOST

  Udržitelnost zohledňujeme ve všem, co děláme, a své bohaté odborné znalosti a dovednosti využíváme k tomu, abychom klientovi dodali řešení, která jsou konkurenceschopná, pružná, efektivní a celosvětově využitelná.

   

 • VIZE

  Změny ve světě změnily i způsob, jak žijeme a pracujeme. Neočekávané události a megatrendy, jako je například rychlá urbanizace a změny klimatu, vytvářejí tlak na komunity, města i zdroje na celém světě. Jako společnost si klademe za cíl maximalizovat svůj vliv tím, že ovládneme sílu technologie a dat, abychom vyvíjeli řešení dnešních globálních problémů. Zaměřujeme se na zlepšování využití zdrojů, ochranu životního prostředí, vytváření řešení v oblasti přepravy a plánování míst, kde můžeme s radostí trávit pracovní a soukromý život.

   

 • HODNOTY

  Jsme jedineční díky svým talentovaným a nadšeným zaměstnancům, unikátní kombinaci možností pokrývajících celý životní cyklus aktiv, hlubšímu porozumění tržních sektorů a své schopnosti i hladce integrovat do návrhů řešení aspekty ochrany zdraví a bezpečnosti, udržitelnosti i digitální komponenty na celosvětové úrovni.


  Lidé na prvním místě

  Staráme se jeden o druhého a vytváříme bezpečné pracovní prostředí, kde vládne respekt a kde mohou naši zaměstnanci růst, podávat kvalitní výkony a dosahovat úspěchu.


  Úspěch klientů

  Úspěch klientů je pro nás zásadní a přinášíme zasvěcené znalosti, flexibilitu a inovace, abychom se mohli podílet na tvorbě hodnot.


  Integrita

  Při práci se vždy řídíme nejvyššími profesionálními a etickými standardy a vytváříme důvěru tím, že jsme otevření, čestní a zodpovědní.


  Udržitelnost

  Naše jednání ve prospěch klientů i komunit je založeno na odpovědnosti vůči životnímu prostředí a na společenském a ekonomickém rozvoji.


  Spolupráce

  Ceníme si síly rozmanitosti a našich celosvětových možností. Díky tomu, že působíme jako jednotná společnost Arcadis, dosahujeme vynikajících výsledků.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Obraťte se na nás

About us
 
Chcete nás lépe poznat nebo vás zajímá, co děláme? Neváhejte se obrátit na naši kancelář nedaleko vás. 

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy