Ať už zvyšujeme odolnost komunit, rozvíjíme místa vhodná k životu nebo zlepšujeme mobilitu, chceme ve společnosti Arcadis urychlit přechod našeho průmyslu k uhlíkové neutralitě a zároveň zlepšit kvalitu života pro každého.

Naše ambice

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept cookies for 'Embedded videos'. You can do this here.

Naše firemní strategie Maximalizace vlivu stanovuje, jakým způsobem budeme prosazovat udržitelnost ve všem, co děláme. Patří sem i naše služby a poradenství pro klienty, způsob, jakým řídíme naši vlastní společnost, a jak se zapojujeme do vztahů se svými zaměstnanci a komunitami. Podívejte se na nahrávku pořízenou v rámci dne udržitelnosti společnosti Arcadis v roce 2021 a seznamte se s našimi ambicemi a závazky v oblasti udržitelnosti.

Řešení pro klienty

Řešíme největší výzvy našich klientů a poskytujeme trvale udržitelné výsledky, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Podnikové operace

Do našich činností začleňujeme environmentální, sociální a správní aspekty a transparentně informujeme o našich výsledcích.

Lidé a komunity

Máme zaměstnance, kteří jsou různorodí, inkluzivní a odhodlaní zlepšovat kvalitu života v komunitách, aby se všem lidem dařilo.

Naše cesta k uhlíkové neutralitě

Změna klimatu je největší výzvou, které svět čelí. Ničivé důsledky klimatické krize způsobené člověkem pociťují lidé na celém světě každým rokem stále více. Všichni musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom omezili zvyšování globálních teplot.

Ve společnosti Arcadis si uvědomujeme svou odpovědnost za eliminaci emisí uhlíku a dalších skleníkových plynů v našich provozech. Proto jsme si stanovili ambiciózní cíl stát se do roku 2035 uhlíkově neutrální společností a konkrétní cíle, které nám k tomu v následujících letech pomohou.

Podívejte se na toto video a dozvíte se více o tom, jak se měníme na uhlíkově neutrální společnost.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept cookies for 'Embedded videos'. You can do this here.

Naše projekty

Náš závazek urychlit přechod k uhlíkové neutralitě představuje víc než jen omezování našich provozních emisí. Díky práci s klienty máme možnost maximalizovat náš dopad při řešení klimatických problémů. Budeme i nadále stavět na našich silných základech a zkušenostech s projekty, abychom mohli ve velkém měřítku poskytovat integrované služby a řešení v oblasti udržitelnosti. Objevte některé z našich průkopnických projektů, kterými jsme přispěli k vytvoření lepšího světa.

Naše partnerství

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept cookies for 'Embedded videos'. You can do this here.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy