Společnost Arcadis dodržuje závazek poskytovat zdravé a bezpečné pracovní prostředí všem svým zaměstnancům.

Ve svých všeobecných zásadách podnikání se zavazujeme poskytovat zdravé a bezpečné pracovní prostředí všem svým zaměstnancům. Zdraví a bezpečnost jsou hybnou silou podnikání ve společnosti Arcadis a tvoří nedílnou součást naší kultury.  Naše globální vize zásad zdraví a bezpečnosti je odrazem aktivního přístupu založeného na hodnocení rizik/chování. Tento přístup integruje zdraví, bezpečnost a dobrý životní pocit do naší kultury, hodnot a do způsobu, jakým vedeme své podnikání. 

Systém řízení zdraví a bezpečnosti

Náš globální systém řízení zdraví a bezpečnosti vytváří konzistentní proces zdraví a bezpečnosti v celé společnosti, ale ponechává prostor pro nuance místní kultury, očekávání klientů a regulace. Náš systém se zaměřuje na aktivní rozpoznávání hrozeb a na hodnocení rizik a kontrolu zaměřené na prevenci nehod. Získané zkušenosti, poučení a nejlepší postupy se pravidelně globálně sdílejí prostřednictvím našeho formálního procesu sdílení bezpečnosti a neformálních sítí kontaktů našich zaměstnanců. Náš systém poskytuje zaměstnancům prostředky k tomu, aby mohli pracovat způsobem, který chrání je i ostatní. Poskytuje jim nástroje, které vždy umožňují zavádět zdravé a bezpečné pracovní postupy, a podporuje je v používání těchto nástrojů i mimo práci, což rovněž přispívá k udržování zdravého a bezpečného osobního života.

Neustále se snažíme dosáhnout práce bez poškození osob prostřednictvím zaměření na nulový výskyt incidentů s využitím procesu TRACK. Je to anglická zkratka s následujícím významem:
T – Promyšlení úkolu (Think)
R – Rozpoznání hrozeb (Recognize)
A – Zhodnocení rizik (Assess)
C – Kontrola rizik (Control)
K – Udržování zdraví a bezpečí je na prvním místě (Keep)

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office