listopadu 25, 2019

Konference Ochrana ovzduší ve státní správě XIV 2019

Minulý týden se pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR konala v Litomyšli v krásném areálu zámeckého návrší konference s názvem Ochrana ovzduší ve státní správě XIV, Teorie a praxe. Organizátorem byla společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Konferenci uvedl ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec.

Prezentujícími byli převážně zástupci státní správy a vysokých škol, kteří informovali o aktualizaci Národního programu snížení emisí a o změnách v zákonech o poskytování hydrometeorologické služby či ve stavebním právu.

Program konference se zabýval také stavem kvality ovzduší, problémy a způsoby měření a vyhodnocování kvality ovzduší v jednotlivých lokalitách České republiky, např. ve Slivenci Třinci, Ostravě, na hranicích s oblastí Malopolska a v oblasti hořících hald na obou stranách společné hranice CZ-PL – projekt TERDUMP. Část programu byla také věnována možnostem finanční podpory ve vztahu k ovzduší, např. programu LIFE či Norské fondy a stavu čerpání evropských fondů.

Druhý den konference informovali zástupci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) o zkušenostech a závěrech projektů na zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech a o nových nástrojích a způsobech měření v terénu v oboru kvality ovzduší.

Společnost Arcadis Czech Republic s.r.o. se zúčastnila této konference s cílem získat informace a navázat kontakty se zástupci státní správy, kteří mají zkušenosti zejména v oblasti měření kvality ovzduší, vody, hluku, vnitřního osvětlení a tepelné pohody, protože právě toto jsou klíčové požadavky certifikace WELL. Iveta Lamaczová, LEED AP a WELL AP, představila zástupcům státní správy tuto novou certifikaci na českém trhu, která se zabývá vlivy vnitřního prostředí (jak fyzického, tak i sociálního a komunitního) na zdraví a pohodu uživatelů budov.Connect with Arcadis for more information & questions.

Contact Arcadis

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy