Právě si prohlíží

Chápeme, že budoucnost pracoviště spočívá ve vytvoření prostředí, které dává všem možnost volby. Jde o prostory, které jsou flexibilní, přizpůsobivé a vyhovují našim měnícím se potřebám. Potřebujeme sladit náš skutečný a virtuální svět, přičemž ve všech fázích je třeba integrovat sociální a ekonomická opatření a řešení šetrná k životnímu prostředí.


Vytvoření atraktivního pracovního prostředí je klíčem pro přilákání a udržení talentů. Můžeme vám pomoci porozumět tomu, jaký dopad budou mít změny pracovních návyků, cíle v oblasti udržitelnosti a trendy směřující k větším prostorám a nákladové efektivitě na potřeby vašeho pracoviště, a to nyní i v budoucnu. Dokážeme přetvořit pracoviště a přizpůsobit ho budoucím potřebám v řadě ohledů od řízení kulturních změn až po zlepšení způsobu využití a provozu fyzického prostředí.

Vybrané projekty

Zjistěte, jak pracujeme s našimi klienty, abychom dosáhli jejich cílů a zlepšili kvalitu života.

Naše postřehy

Podívejte se na náš nejnovější výzkum a přečtěte si novinky a názory našich odborníků.

Naše služby

Další dotazy zodpoví a informace poskytne Mark Cowlard.

Mark Cowlard, Global President, Places

Váš kontakt: Mark

Další dotazy zodpoví a informace poskytne Kathleen Abbott.

Kathleen Abbott, Global Sales Director, Places

Váš kontakt: Kathleen

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy