Právě si prohlíží

Poskytujeme komplexní služby v oblasti adaptace na změnu klimatu napříč životním cyklem veškerých aktiv – od mapování rizik, hodnocení zranitelnosti a plánů odolnosti komunit až po návrh a technické řešení systémů protipovodňové ochrany a infrastruktury dešťové vody. Díky těmto řešením zajišťujeme, aby naše komunity i nadále prosperovaly tváří v tvář nejistému vývoji klimatu. Ve všech fázích spolupráce poskytujeme integrovaná řešení se zaměřením na bezpečnost a hospodářský a environmentální pokrok.


Vybrané služby a způsobilost v této oblasti:

  • Plánování rizik souvisejících s klimatem a jejich zmírňování a adaptace na ně
  • Návrh a technická realizace integrovaných řešení odolnosti proti povodním
  • Hydraulické projekty a výstavba
  • Přehrady a povodí
  • Odolné přístavy a vodní cesty, včetně kotvišť, mol, hrází a vlnolamů

Naše postřehy

Podívejte se na náš nejnovější výzkum a přečtěte si novinky a názory našich odborníků.

Naše služby

Další dotazy zodpoví a informace poskytne Piet Dircke.

Piet Dircke, Global Leader – Resilience and Water Management

Váš kontakt: Piet

Další dotazy zodpoví a informace poskytne Frank Goossensen.

Frank Goossensen, Global Sales Director, Resilience

Váš kontakt: Frank

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy