Právě si prohlíží

Vzhledem k tomu, že se do roku 2050 předpokládá trojnásobné zvýšení poptávky po přepravě cestujících i nákladní dopravě, je klíčem k úspěchu v železniční dopravě vzájemná propojenost a správa aktiv. Chytrá řešení společnosti Arcadis v oblasti železniční a tranzitní dopravy využívají celosvětového potenciálu našich odborníků, kteří zajišťují nákladově efektivní, bezpečnou a udržitelnou mobilitu a logistiku napříč životním cyklem aktiv v sektoru železniční a městské dopravy.

Naše služby

Další dotazy zodpoví a informace poskytne Felipe Lima.

Felipe Lima, Global Sales Director, Mobility

Váš kontakt: Felipe

Další dotazy zodpoví a informace poskytne Bas Bollinger.

Bas Bollinger, Global Solutions Director, Intelligent Rail and Transit

Váš kontakt: Bas

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy