Právě si prohlíží

Dostupnost globálních dat výrazně stoupla, zatímco náklady na ukládání a zpracování dat se dramaticky snížily. Díky tomu je možné ukládat a analyzovat data ze zdrojů, které dříve nebylo možné získat, a tím si zajistit přesnější znalosti.


Využívat data, jako jsou demografické údaje o zákaznících, údaje o transakcích nebo data od vládních agentur, za účelem získání zasvěceného přehledu, bylo možné již před několika lety. Dnes dokážeme využívat v reálném čase data, která poskytují přehled o geografickém umístění uživatelů, vzorcích jejich chování a komunikace nebo dokonce o jejich pocitech a hodnotách. Mezi zdroje aktuálních dat patří neformální kanály, kde sami zákazníci vstupují do interakce s daným prostředím. To umožňuje blíže porozumět jejich motivaci a potřebám. Přehledy a vzorce, které se v těchto objemných, složitých a nestrukturovaných souborech dat ukrývají, je možné odhalit díky účinným technikám pokročilé analýzy.


Jako společnost s celosvětovou působností pracujeme s významnými daty získanými z mnoha projektů, které zahrnují množství disciplín a (softwarových) technologií propojujících informace ze znázornění fyzických a funkčních vlastností zastavěného prostředí včetně konzultací, plánování, návrhů, stavby, provozu a údržby, a reprezentují fyzické i funkční vlastnosti jakéhokoli projektu.


Protože jsme si uvědomovali ohromný potenciál v souvislosti s vylepšením našich služeb za využití stávajících dat a technologií v rámci analýzy dat a umělé inteligence, neustále jsme investovali do spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vytvářeli kolem svých možností v oblasti analýzy dat centra vynikající kvality a prosazovali inovace.


K dnešnímu dni jsme svým klientům dodali více než 230 projektů zaměřených na analýzu dat. V těchto projektech vytvořili naši odborníci na datové analýzy nejmodernější analytická řešení od deskriptivní přes prediktivní až po preskriptivní analýzu. Díky tomu dokážeme najít ještě efektivnější řešení, rychleji plnit požadavky klientů a každý den se vypořádat s výzvami s významnějším dopadem.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy