Prohlášení o souborech cookie

Abychom vám mohli zajistit to nejlepší prostředí na našich webových stránkách a jejich dílčích doménách, používáme soubory cookie.


Co jsou to soubory cookie a k čemu se používají?


Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají ve vašem zařízení (na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu) a zajišťují především větší pohodlí při používání webových stránek, umožňují některé funkce a návštěva našich webových stránek je díky nim zajímavější. To nám umožňuje zapamatovat si vaši aktivitu a preference (jako jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení), takže když se na naše webové stránky vrátíte nebo přecházíte z jedné stránky na druhou, nemusíte je zadávat znovu. 

Pomocí souborů cookie mohou být shromažďovány osobní údaje. Tyto údaje budou zpracovávány pouze v souladu s tímto prohlášením o souborech cookie a našimi zásadami ochrany osobních údajů.


Jakým způsobem soubory cookie používáme?

Společnost Arcadis používá soubory cookie, aby zajistila funkčnost webových stránek, a k analýze, jak uživatelé tyto webové stránky používají. Typ osobních údajů, které se na základě souborů cookie shromažďují, závisí na vašem zařízení a aktivitě. Mezi tyto údaje mohou patřit např. adresa IP, datum a čas, kdy naše webové stránky navštívíte, jaké části webových stránek jste navštívili a jaké jsou vaše osobní preference.

Soubory cookie mohou být umístěny přímo našimi webovými stránkami nebo třetími stranami, s nimiž spolupracujeme, abychom mohli diagnostikovat technické problémy, analyzovat provoz na našich webových stránkách, analyzovat trendy, sledovat a měřit, jak naši návštěvníci s našimi webovými stránkami pracují, a určit preference. Před umístěním některých souborů cookie vás nejprve požádáme o váš souhlas.  Pro usnadnění seskupujeme soubory cookie, které používáme, do tří různých kategorií, které jsou uvedeny níže.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli po webových stránkách pohybovat a využívat jejich funkce. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje. Při umístění těchto druhů souborů cookie vás nemusíme žádat o svolení.


  • Funkční soubory cookie

Tato kategorie souborů cookie obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli po webových stránkách pohybovat a využívat jejich funkce.  Obsahuje také soubory cookie, které webovým stránkám umožňují poskytovat rozšířené funkce. Mohou si tak například zapamatovat volby, které provedete, jako jazyk, poloha apod. Tyto soubory cookie nemohou sledovat vaši aktivitu při procházení na jiných webových stránkách a můžeme je nastavit my nebo externí poskytovatelé, jejichž služby jsme na naše stránky přidali. Při umístění těchto druhů souborů cookie vás nemusíme žádat o svolení.


  • Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci web používají, například na které stránky návštěvníci nejčastěji chodí a jestli z webu dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie nám také pomáhají testovat různé části webu a zlepšovat vaše prohlížení. Mezi analytické soubory cookie, které používáme, patří používání služby Google Analytics poskytované společností Google, Inc. Společnost Google tyto informace využije výhradně k tomu, aby společnosti Arcadis umožnila vyhodnotit, jak webové stránky používáte, sestavit zprávy o aktivitě na webových stránkách a aby společnosti Arcadis poskytla technickou pomoc. Společnost Arcadis zakázala společnosti Google, aby tyto informace využívala pro vlastní účely nebo aby tyto informace poskytovala třetím stranám, pouze v rozsahu, který je podle zákona povinný. Kromě toho byly IP adresy shromážděné soubory cookie služby Google Analytics anonymizovány odstraněním posledních tří číslic. K umístění těchto souborů cookie služby Google Analytics nemusíme žádat o vaše svolení. U dalších analytických souborů cookie však již o vaše svolení žádáme.


  • Marketingové soubory cookie

Tyto soubory cookie slouží k zajištění cílení a obsahu, který je pro vás a vaše zájmy relevantnější. Pomáhají nám měřit efektivitu kampaně. Sítě je obvykle umisťují s povolením provozovatele webových stránek. Soubory cookie zaměřené na cílení budou propojeny s funkcemi webu poskytovanými jinou organizací, včetně služeb sociálních sítí, které jsme na web přidali, abychom vám umožnili na nich sdílet náš obsah. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie pro své vlastní účely. Na to, jak tyto sociálních sítě vaše data využívají, nemáme žádný vliv. Další informace o souborech cookie nastavených sociálními sítěmi naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů a zásadách používání souborů cookie. .

Informace shromážděné pomocí souborů cookie služby Google Analytics nám poskytují informace o tom, jak webové stránky používáte. Tyto informace pak společnost Google přenáší na servery ve Spojených státech a ukládá je tam. Přenesená data obsahují vaši IP adresu, ze které budou za účelem ochrany vašeho soukromí odstraněny poslední tři číslice.

Společnost Google tyto informace využije výhradně k tomu, aby společnosti Arcadis umožnila vyhodnotit, jak webové stránky používáte, sestavit zprávy o aktivitě na webových stránkách a aby společnosti Arcadis poskytla technickou pomoc. Společnost Arcadis zakázala společnosti Google, aby tyto informace využívala pro vlastní účely nebo aby tyto informace poskytovala třetím stranám, pouze v rozsahu, který je podle zákona povinný.

Používání souborů cookie můžete pomocí výše uvedeného nástroje pro správu souborů cookie odmítnout. Upozorňujeme však, že pokud se je rozhodnete odmítnout, může to ovlivnit funkčnost webu.

 

Jak soubory cookie spravovat

Můžete použít náš nástroj pro správu souborů cookie na této stránce (v části Prohlášení o používání souborů cookie) a ukládání různých kategorií souborů cookie povolit nebo jej odmítnout. Kliknutím na možnost Změnit souhlas můžete své preference kdykoli změnit.

Můžete také upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie blokoval nebo aby vás na odesílání souborů cookie do vašeho zařízení upozornil. Soubory cookie lze spravovat několika způsoby. Další informace o tom, jak změnit nebo upravit nastavení prohlížeče, naleznete v pokynech k prohlížeči nebo na obrazovce nápovědy. Pokud námi používané soubory cookie zakážete, může to mít vliv na vaše prohlížení webových stránek společnosti Arcadis, kdy například nemusí být možné zobrazit vložený obsah.

Pokud k zobrazení a přístupu na stránky společnosti Arcadis používáte různá zařízení (např. počítač, chytrý telefon, tablet atd.), musíte zajistit, aby byl vašim preferencím týkajících se souborů cookie přizpůsoben každý prohlížeč v každém zařízení.


Přenos, ukládání a zpracování dat

Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek jsou považovány za přísně důvěrné a společnost Arcadis přijala příslušná technická a organizační opatření proti ztrátě nebo nezákonnému zpracování těchto údajů. Pro některé způsoby zpracování jako hosting webových stránek využívá společnost Arcadis třetí strany. Pokud mají tyto třetí strany za účelem tohoto zpracování přístup k osobním údajům, přijala společnost Arcadis potřebná organizační a smluvní opatření, aby zajistila, že budou vaše osobní údaje zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely. Společnost Arcadis vaše osobní údaje neposkytne žádným jiným třetím stranám, pokud k tomu nevznikne právní povinnost.


Změny v prohlášení o souborech cookie

Prohlášení o souborech cookie můžeme kdykoli aktualizovat. V tomto prohlášení můžete vidět datum, kdy byla provedena poslední změna. Doporučujeme vám naše prohlášení o souborech cookie pravidelně kontrolovat, abyste byli seznámeni s případnými změnami.


Obraťte se na nás

Máte-li dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů, chcete-li uplatnit svá práva nebo získat další informace o bezpečnostních opatřeních, která používáme k náležité ochraně vašich osobních údajů, obraťte se na nás na adrese privacy[at]arcadis.com.

Toto prohlášení bylo aktualizováno dne: 30. března 2021

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy